Palyginimas su veiklos pažyma ir verslo liudijimu

MB palyginimas su veiklos pažyma ir verslo liudijimu

Iš kuriančių naują smulkų verslą sulaukiame klausimų, kas geriau – ar steigti mažąją bendriją, ar pasirinkti verslo liudijimą (kitaip vadinamą patentu), o gal veiklos pažymą? Visos trys veiklos registracijos formos yra tinkamos smulkiam verslui, tačiau turi savų privalumų ir trūkumų. MB palyginimas su veiklos pažyma ir verslo liudijimu padės pasirinkti, kuri iš šių verslo formų yra tinkamesnė jūsų pasirinktam verslui.  

Pagrindinis skirtumas tarp veiklos pažymos ir verslo liudijimo – kada sumokamas pajamų mokestis (iš anksto ar vėliau). Vykdant veiklą pagal individualios veiklos pažymą, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui mokamas pajamų mokestis, kurį sudaro faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumas. Mažosios bendrijos atveju mokamas pelno mokestis pasibaigus mokestiniam periodui. Tuo tarpu įsigijus verslo liudijimą, iš anksto mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.


Dar vienas labai svarbus aspektas lyginant visas tris verslo formas – atsakomybė už juridinio asmens prievoles. Tiek verslo liudijimo turėtojai, tiek dirbantys pagal individualios veiklos pažymą atsako savo asmeniniu turtu. Tuo tarpu pasirinkę mažąją bendriją asmeniniu turtu neatsako, šios verslo formos atsakomybė yra ribota. Toliau lentelėje – mažosios bendrijos palyginimas su verslo liudijimu ir individualios veiklos pažyma. 

MB palyginimas su veiklos pažyma ir verslo liudijimu

MB

Individuali veikla

Verslo liudijimas (patentas)

Steigėjai (dalyviai)

Fiziniai asmenys

Fizinis asmuo (1)

Fizinis asmuo (1) 

Steigėjų (dalyvių) skaičius

1 - 10 (nariai)

1

Dalyvio atsakomybė už juridinio asmens prievoles 

MB nario ribota civilinė atsakomybė - neatsako savo asmeniniu turtu

Neribota atsakomybė  - t.y., jei individualios veiklos turto neužtenka prievolių įvykdymui, savininkas atsako savo nuosavu turtu.

Neribota atsakomybė  - t.y., verslo liudijimo savininkas atsako savo nuosavu turtu.

Veiklos apribojimai

Nėra

Galima visa komercinė ar gamybinė veikla, išskyrus tas, kurias gali vykdyti juridinis asmuo arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla (negalima nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimo / nuomos veikla).

Galimos tik veiklos, išvardintos individualios veiklos rūšių sąraše. 


Metinės pajamos negali viršyti 45 000 €.


PVM mokėtojai negali vykdyti individualios veiklos pagal verslo liudijimą. 


Prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per 1 kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4 500  € prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.


Paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500 €   per mokestinį laikotarpį.

Vadovo atlyginimas - mokesčiai

GPM – 15%.
VSD ir PSD – nemokamos.

Ir viskas!

Jei MB vadovas - ne MB narys, taikomi didesni mokesčiai. Plačiau čia.

GPM - 15% (atėmus mokesčio kreditą), tai yra 5 % iki 15 % apmokestinamųjų pajamų, mokama kartą per metus.


VSD - 12,52% arba 14,32% - jei asmuo kaupia pensijai papildomai 2,1%, arba 15,52% - jei asmuo kaupia pensijai papildomai 3% nuo 90% apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų), mokama kartą per metus. Įmokas galima savanoriškai mokėti iš anksto (avansu). 


PSD - 6,98% nuo MMA, mokama kas mėnesį.Pasibaigus metams, jei asmens faktiškai gautos pajamos >12 MMA, reikia mokėti papildomai 6,98% nuo 90% gautų apmokestinamųjų pajamų. 


Individualios veiklos mokesčių skaičiuoklė čia.

GPM – fiksuotas savivaldybės nustatytas dydis, mokamas išsiimant verslo liudijimą (verslo liudijimo mokesčių skaičiuoklė čia) ir nepriklausantis nuo gaunamų pajamų. 


VSD - 8,72% nuo MMA arba 10,52% nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 2,1 % arba 11,72% nuo MMA, jei asmuo dalyvauja pensijų kaupime, mokėdamas 3%) jei verslo liudijimas galioja mėnesį, nuo pirmos iki paskutinės jo dienos.  Jei verslo liudijimas galioja ilgiau ar trumpiau nei mėnesį, VSD įmokos apskaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.


PSD - 6,98% nuo MMA. PSD įmoką sumoka nuo MMA, galiojančio tą mėnesį, už kurį mokama įmoka. Įmokos dydis nekinta nepriklausomai nuo tą mėnesį turimo verslo liudijimo galiojimo laikotarpio.

Mokesčiai

PVM - 21% (jei įmonė PVM mokėtoja). 

Pelno mokestis - 15% (gali būti taikomas lengvatinis 5% tarifas, jeigu: vidut. darbuotojų skaičius ≤10 žmonių; metinės pajamos neviršija 300 000€; MB nariai neturi daugiau kaip 50% akcijų ar dalių kitose įmonėse).

MB nario dividendai: GPM – 15% nuo pajamų iš paskirstyto pelno (moka MB narys). Išsami info apie MB mokesčius čia.

PVM - 21% (jei įmonė PVM mokėtoja).

-

Samdomų darbuotojų atlyginimas - mokesčiai

GPM – 20%.
PSD  – 6,98% 

Darbuotojo Sodros įmokos - 19,5%

Darbdavio Sodros įmoka 1,77%.

GPM – 20%.
PSD  – 6,98% 

Darbuotojo Sodros įmokos - 19,5%

Darbdavio Sodros įmoka 1,77%.

Negalima samdyti darbuotojų.

Darbuotojai

MB gali neturėti samdomų darbuotojų (dirba tik MB nariai). 
Jei yra darbuotojų, su jais sudaroma darbo sutartis. 

Galima samdyti darbuotojus (su jais sudaroma darbo sutartis).

Galima tik įtraukti į veiklą šeimos narius.

Buhalterinė apskaita

Neprivalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti MB nariai). Jei MB nariai neturi žinių ir patirties, kaip tvarkyti apskaitą, samdomas buhalteris arba buhalterinės apskaitos įmonė. 

Neprivalomas buhalteris. 

Neprivalomas buhalteris. 

Paskolos

Galima gauti verslo paskolą

Tik asmeninė paskola

Tik asmeninė paskola

Valstybės parama,  subsidijos

Galima gauti

Galimybė dalyvauti valstybiniuose, savivaldybių konkursuose

Galima dalyvauti


Norite pasitarti, ar MB yra tinkamiausias pasirinkimas jūsų verslo idėjai?

Susisiekite dabar nemokamai konsultacijai!