MB nario keitimas

MB nario keitimas

MB nario keitimas dar vadinamas MB nario teisių perleidimu. Jo metu mažosios bendrijos narys perleidžia savo nario teises kitam/kitiems MB nariams arba kitam fiziniam asmeniui. Mažosios bendrijos nario teisės gali būti perleidžiamos, o taip pat MB gali pašalinti arba pridėti naują narį. Nario teisių keitimas dažniausiai vykdomas norint pakeisti MB valdymo struktūrą, atsisakyti turimų teisių, pritraukti kapitalo su naujo nario atėjimu. 

Norite pakeisti MB varį? Parengsime nario keitimo dokumentus ir užregistruosime Registrų centre. Paslaugą teikiame nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje. Jei esamas MB vadovas turi el. parašą, nario keitimą užregistruosime elektroniniu būdu ir visus dokumentus atsiųsime el. paštu.

MB nario keitimo dokumentų sutvarkymo paslaugos kaina 149 € + PVM. 

Į kainą įskaičiuoti Registrų centro įkainiai.

MB nario įsipareigojimai

Jeigu MB narys nėra įvykdęs visų įsipareigojimų mažajai bendrijai dėl įnašo įnešimo, perleidžiant nario teises kartu pereina ir pareiga įnešti likusią įnašo dalį. MB narys, įsipareigojęs į mažąją bendriją įnešti individualiais požymiais apibūdintą daiktą, nario teises gali perleisti tik įvykdęs šį įsipareigojimą.

MB nario teisių perleidimas kitiems MB nariams

MB narys, norintis parduoti savo nario teises, apie tai turi informuoti mažąją bendriją jos nuostatuose nustatyta tvarka. MB narių susirinkimas turi priimti sprendimą, kurie MB nariai, kokia tvarka ir terminais atsiskaito su MB nario teises ketinančiu parduoti MB nariu. Sprendime nurodoma, kokia teises parduodančio MB nario įnašo vertės dalimi padidėtų su juo atsiskaičiusio MB nario įnašo vertė.

Visų mažosios bendrijos narių, kurie turi atsiskaityti su nario teises parduodančiu MB nariu, įnašų vertės padidėjimas turi atitikti nario, parduodančio nario teises, įnašo vertę. Atsiskaitymo terminas ne didesnis kaip 30 d. nuo sprendimo priėmimo. MB nario teisių perleidimas įvyksta kitą dieną po pilno atsiskaitymo su juo (MB narys netenka savo nario teisių).

MB nario teisių perleidimas / pardavimas kitam fiziniam asmeniui

Jeigu MB narių susirinkimas nepriima sprendimo išpirkti norinčio savo teises parduoti MB nario teisių, MB narys savo nario teises gali jas parduoti ar kitaip perleisti kitam fiziniam asmeniui. Kai MB nariu tampa nario teises nupirkęs ar kitaip jas įgijęs kitas fizinis asmuo, jo įnašų į MB vertė atitinka nario teises perleidusio MB nario įnašų vertę. Fizinis asmuo, iš MB nario įgijęs nario teises, pateikia mažajai bendrijai nario teisių įgijimą patvirtinantį dokumentą / išrašą.

Priverstinis nario teisių pardavimas

Civilinio kodekso nustatytais pagrindais ir tvarka MB nario teisės gali būti priverstinai parduotos, jeigu MB nario veiksmai prieštarauja MB veiklos tikslams ir negalima pagrįstai manyti, kad tie veiksmai ateityje pasikeis.

Apie MB nario teisių perleidimą aprašyta LR Mažųjų bendrijų įstatymo 10 straipsnyje.

Norite pakeisti MB narį? Profesionaliai ir greitai sutvarkysime dokumentus. Susisiekite dabar!