MB privalumai

MB privalumai
Mažoji bendrija (MB) – tai viena populiariausių verslo valdymo formų Lietuvoje, skirta fiziniams asmenims. Šis juridinis vienetas pasižymi paprastu valdymu ir lankstumu, mažesniais mokesčiais bei ribota civiline atsakomybe. Smulkaus verslo atveju mažoji bendrija dažniausiai pripažįstama kaip papraščiausia ir lanksčiausia verslo forma.

Esminis mažosios bendrijos bruožas – bendrijos steigėjais (nariais) gali būti tik fiziniai asmenys (nuo 1 iki 10). Čia ir pasireiškia mažosios bendrijos “mažumas”, nes UAB steigėjais (akcininkais) gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys ir jų skaičius neribojamas.

Mažojoje bendrijoje gali dirbti neribotas skaičius darbuotojų. Verslą norintys pradėti asmenys dažnai susidaro klaidingą nuomonę, kad MB gali įdrabinti iki 10 darbuotojų. Akcentuojame, kad darbuotojų skaičius MB yra neribojamas, o ribojamas tik savininkų skaičius iki 10. Šiai verslo formai nėra ir kitų ribojimų, tokių kaip apyvartos, pelno ar kapitalo dydis.

Mažųjų bendrijų veiklą reglamentuoja LR Mažųjų bendrijų įstatymas.

Ši verslo forma ypatingai tinka jau dirbantiems asmenims, kurie nori išbandyti naują verslo idėją, taip pat šeimos nariams, draugams ar artimiesiems. Mažoji bendrija yra puikus pasirinkimas ir tuo atveju, kai norite susikurti sau darbo vietą ir dirbti vienas.

Pagrindiniai MB privalumai:

Lankstus MB vadovo samdymas

Kadangi MB vadovas dirba pagal civilinę vadovavimo paslaugų sutartį. Tokiems santykiams nėra taikomas Darbo kodeksas, todėl vadovo atlyginimas, darbo laiko valandos, atostogų trukmė yra išskirtinai įmonės ir vadovo susitarimas. MB vadovui nėra taikoma valstybės nustatyta minimali mėnesinė alga, maksimalus darbo valandų skaičius, nepildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. Jei MB vadovas tuo pačiu yra MB narys, jo atlyginimas apmokestinamas tik 15% GPM.

Nebūtina samdyti buhalterį
Jeigu buhalterinės apskaitos tvarkymo žinias turi vienas iš mažosios bendrijos narių, galima savarankiškai tvarkyti įmonės apskaitą ir nesamdyti buhalterio ar apskaitos įmonės. UAB ar VšĮ atveju, privaloma įdarbinti buhalterį arba paslaugas pirkti iš apskaitos įmonės.
Nereikalingas didelis pradinis kapitalas
Didelis mažosios bendrijos privalumas – nėra nustatytas minimalus įstatinis kapitalas, tad steigėjo įnašas gali būti nuo 1€, o esant poreikiui įnašas gali būti ir nepiniginis. UAB atveju reikalaujamas minimalus įstatinis kapitalas – 1000€. MB nariai piniginius įnašus nesudėtingai gali padidinti ir vėlesniuose etapuose. MB narių įnašai gali būti formuojami tiek pinigais, tiek turtu. MB perduotas nario įnašas tampa MB nuosavybe.
Nebūtinas vadovas
MB atstovauti gali vadovas arba atstovas. Su vadovu yra pasirašoma civilinė vadovavimo sutartis ir jam yra mokamas atlyginimas. Tačiau įmonę atstovauti gali ir mažosios bendrijos susirinkimo (narių) paskirtas atstovas, kuriam nėra prievolės mokėti atlyginimą. MB atstovas sprendimų nepriima, tik įgyvendina narių priimtus sprendimus.
Lengva perleisti verslą
Mažosios bendrijos narys gali savanoriškai pasitraukti iš verslo (kai MB yra daugiau kaip vienas narys) atsiimdamas savo įnašą (jei MB dirba pelningai) arba perleisti savo teises kitiems MB nariams ar tretiesiems asmenims. Dažniausiai nario teisių perleidimo sandoriai nėra tvirtinami notaro.
Tinka sezoniniam verslui
Jeigu MB nėra samdomų darbuotojų, o nariai yra socialiai drausti ar dirba kitur pagal darbo santykius, ne sezono metu (t.y., įmonei laikinai nevykdant veiklos), nebus patiriami papildomi kaštai.
Savininkų (MB narių) darbas neribojamas
Mažosios bendrijos savininkai (nariai) gali neribotai dirbti ir atstovauti įmonę. MB nariams nėra taikoma valstybės nustatyta minimali mėnesinė alga, maksimalus darbo valandų skaičius, jie nedirba mažojoje bendrijoje pagal darbo santykius kaip tai reglamentuoja Darbo kodeksas bei neteikia deklaracijų Sodrai, nepildo darbo laiko apskaitos žiniaraščių. Jei MB veikloje dalyvauja tik jos nariai ir nėra samdomų darbuotojų, nereikia tvarkytis darbų saugos dokumentacijos, instruktuoti darbuotojus.
Ribota civilinė atsakomybė
Mažoji bendrija, kaip ir UAB, yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tai reiškia kad MB nariai už įmonės prievolių vykdymą neatsako savo asmeniniu turtu. Tokiu būdu, ištikus nesėkmei ar bankroto atveju, MB savininkai nerizikuoja savo asmeniniu ir šeimos turtu.
Nėra apribojimų
Išskyrus apribojimą MB narių skaičiui, šiai verslo formai nėra jokių kitokių ribojimų, tokių kaip darbuotojų skaičius, apyvarta, pelnas ar kapitalas. Taip pat nėra ribojimų dėl dalyvavimo Europos Sąjungos ar valstybės finansuojamose programose ar projektuose.
Greitas steigimas

MB steigimas ypač greitas ir paprastas – elektroniniu būdu trunka 2-3 d. dienas. MB  steigti gali ir vienas asmuo. Esant poreikiui daugiau narių galima įtraukti veiklos vykdymo eigoje. Steigiant MB neprivalomas notarinis tvirtinimas.

Avansinis pelno išmokėjimas
Mažosios bendrijos pelnas gali būti paskirstomas jos nariams ir nepasibaigus mažosios bendrijos finansiniams metams. Tačiau jei finansinių metų gale įmonė patyrė nuostolį arba pelno dalis, tenkanti mažosios bendrijos nariui, yra mažesnė negu jo gautų išmokų suma, MB narys turi grąžinti sumą, viršijančią jam tenkančią metų pelno dalį.
Mažiau apmokestinamas vadovo atlyginimas
MB vadovas dirba pagal civilinę paslaugų sutartį. Jeigu MB vadovas tuo pačiu yra bendrijos narys, jo atlyginimas apmokestinimas tik 15% GPM (gyventojų pajamų mokestis). Vadovo atlyginimas nėra apmokestinamas Sodros mokesčiais. UAB atveju vadovo atlyginimas yra apmokestinamas kaip bet kurio samdomo darbuotojo, t.y., ~40%. MB vadovo atlyginimo dydžiui nėra taikomi Darbo kodekso reikalavimai, todėl vadovo atlyginimo dydį gali nustatyti MB narių susirinkimas savo nuožiūra.

Turite dvejonių, ar MB jums pati tinkamiausia verslo forma? Nemokamai pasitarkite su verslo konsultantu 

Susisiekti
MB privalumai - kodėl verta rinktis mažąją bendriją