MB pertvarkymas į UAB

Pagal LR civilinį kodeksą, juridinio asmens pertvarkymas – tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Po įmonės pertvarkymo, veikiančiam juridiniam asmeniui pereina visos pertvarkytos įmonės teisės ir pareigos, dažniausiai lieka tie patys įmonės rekvizitai: pavadinimas, juridinio asmens kodas, PVM kodas, buveinės adresas. Kai atliekamas MB pertvarkymas į UAB, įmonės pavadinimas ir buveinės adresas savininkų sprendimu gali keistis. 

Iškilus poreikiui, mažąją bendriją galima pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę. MB pertvarkymas į UAB  vyksta dažniausiai dėl išaugusių verslo apimčių, atsiradus poreikiui pritraukti investuotojus (juridinius asmenis) ar siekiant didinti įmonės kapitalą. Sprendimą pertvarkyti mažąją bendriją priima mažosios bendrijos narių susirinkimas kvalifikuota balsų dauguma, kuri nurodyta mažosios bendrijos nuostatuose. Svarbu paminėti, kad pertvarkant MB į UAB, būtinas minimalus uždarosioms akcinėms bendrovėms reikalaujamas įstatinis kapitalas – 1000 €.  

Kaip vyksta įmonės pertvarkymas?

1

Sudaromas juridinio asmens dalyvių sprendimas dėl įmonės pertvarkymo;
2

Parengiamas pertvarkomos įmonės balansas;
3

Paruošiami pertvarkomos įmonės dokumentai Registrų centrui;
4

Skelbiama viešai apie įmonės pertvarkymą steigimo dokumentuose numatyta tvarka;
5

Informuojami kreditoriai apie sprendimą pertvarkyti įmonę;
6

Parengiami pertvarkytos įmonės įstatai/nuostatai ir kiti dokumentai;
7

Dokumentų perdavimas notarų biurui ir Registrų centrui.
MB pertvarkymas į UAB

MB galima pertvarkyti į šias juridines formas:

  1. uždarąją akcinę bendrovę (MB į UAB);
  2. viešąją įstaigą (MB į VšĮ).
  3. individualią įmonę (MB į IĮ);
  4. akcinę bendrovę (MB į AB);
  5. tikrąją ūkinę bendriją (MB į TŪB);
  6. komanditinę ūkinę bendriją (MB į KŪB);
  7. kooperatinę bendrovę / kooperatyvą (MB į KB);
  8. žemės ūkio bendrovę (MB į ŽŪB);

Praktikoje MB dažniausiai pertvarkomos į UAB.

Kitų juridinių formų pertvarkymas į MB

Jei turite kitos juridinės formos įmonę ir norite ją pertvarkyti į MB, tai yra taip pat įmanoma. Į mąžąją bendriją dažniausiai pertvarkomos individualios įmonės (IĮ pertvarkymas į MB), o tai dažnai lemia savininko poreikis apriboti asmeninę atsakomybę savo turtu. 

Uždaroji akcinė bendrovė taip pat pertvarkoma į mažąją bendriją (UAB pertvarkymas į MB). Dažniausios UAB į MB pertvarkymo priežastys: siekis supaprastinti įmonės valdymą;  akcininkai nori dalyvauti versle, tačiau valstybės nustatytas minimalus atlyginimas per didelis išmokėti akcininkų atlyginimams (akcininkai yra drausti socialiniu draudimu dirbant kituose juridiniuose asmenyse); UAB dirba tik patys akcininkai ir nori supaprastinti procesus atsisakant darbo užmokesčio apskaitos. 

MB pertvarkymo į UAB paslauga

Norite pertvarkyti savo įmonę pakeičiant juridinio asmens teisinę formą? Patikėkite šį darbą mūsų komandai. Įmonės pertvarkymas užtruks apie 1 mėnesį, pilnai paruošime visus reikiamus dokumentus, juos suderinsime su notaru, atliksime visus įstatymuose numatytus pertvarkymo veiksmus. Paslauga teikiama nuotoliniu būdu visoje Lietuvoje, beliks tik paskutiniame etape įmonės vadovui ar įgaliotam asmeniui apsilankyti pas pasirinktą notarą. Suteiksime nemokamą konsultaciją, ar įmonės pertvarkymas yra tinkamiausias sprendimas jūsų verslo situacijai bei pakonsultuosime kitais pertvarkymo klausimais. Skambinkite telefonu arba galite iškart užsakyti MB pertvarkymo paslaugą internetu

Įmonės pertvarkymo paslaugos kaina 299 € + PVM.

Papildomai kainuos notaro įkainiai (~150 €).

Norite pertvarkyti įmonę? Registruokitės nemokamai konsultacijai arba užsakykite pertvarkymo paslaugą!